Декларация за поверителност

Личните данни, които KEYCARS.BG получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите - приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми,свързани с поръчката.

 

KEYCARS.BG гарантира,че въпросните данни няма да бъдат предоставени под никаква форма на трети лица

 

или използвани за цели,различни от гореописаните,освен в случайте предвидени в действащото законодателство.